Prace zaku
Photostory

Následující prezentace vytvořili naši žáci 6. až 9. tříd v programu Photostory na téma Our School pro mezinárodní projekt Comenius.
Our school by Class 6a, Our school by Class 6b, Our school by Class 7a, Our school by Class 7b.
Our school by Class 8a 2, Our school by Class 8a 1, Our school by Class 8b, Our school by Class 9a, Our school by Class 9b.

Závěrečné práce žáků 9. tříd

V roce 2010 jsme začali s tvorbou závěrečných prací žáků devátých tříd. Žáci měli v časovém rozmezí 6 týdnů za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění před svými spolužáky.
Téma práce si žáci mohli vybrat ze 70 nabízených a zvolili si je s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci, někteří šli cestou nejmenšího odporu. Každý měl povinnost konzultovat téma své práce a průběh zpracování s jedním učitelem, kterého si zvolil na začátku práce, ale mohli pomoci i jiní učitelé, např. českého jazyka, cizích jazyků a informatiky.

Ve čtvrtek 24. června 2010 proběhly závěrečné prezentace (viz naše fotogalerie). Každý žák měl možnost vysvětlit, proč si dané téma vybral, shrnout stručně obsah své práce, zhodnotit, co mu práce dala, a prezentovat nejzajímavější informace. Někdo se omezil na pár vět, jiní byli schopni o své práci mluvit velmi poutavě a většina z nich také pohotově reagovala na doplňující otázky paní učitelky Pecháčkové. S velkým zaujetím sledovali prezentace také žáci 8. ročníku, kteří byli přizváni, aby věděli, co je příští školní rok čeká. Celé dopoledne bylo zpestřeno pěveckým vystoupením žáků 9. B v doprovodu paní učitelky Šiřické. Anička Vitásková roztleskala celé publikum svým sólovým zpěvem a Lukáš Lindner na závěr zahrál na elektrickou kytaru.
Záverečné slovo patřilo paní ředitelce, která využila příležitosti pro zhodnocení celé akce a rozloučení se všemi žáky 9. tříd. Poděkování si zaslouží i Krajský úřad Olomouc, který poskytl ceny pro nejlepší žáky.

Celkem bylo oceněno 14 prací. Sedm prací vedlejšími cenami za velmi slušnou úroveň (Tereza Fojtíková, Petr Šimša, Kristýna Hradilová, Zdeněk Hányš a Zuzana Bordováčová z 9. B a Hana Schwarzová a Nikola Zatloukalová z 9. A.)
Sedm hlavních cen si odnesly Adéla Válková, Kateřina Eichlerová, Zuzana Teichmannová, Adéla Martiníková a Bára Bittnerová z 9. B a Zuzana Jeřábková a Eva Grambalová z 9. A. Všechny tyto práce si zasloužily ocenění za výborné obsahové i technické zpracování, za spolupráci s vedoucím učitelem i za prezentaci před spolužáky.

Nejlepší práce ke stažení ve formátu pdf (v abecedním pořadí) plus abstrakt v češtině:
 • Barbora Bittnerová, 9. B - Komunikace – vzájemné porozumění
  Abstrakt:
  Práce se zabývá vývojem komunikace, komunikací verbální a komunikací neverbální. Zaměřuje se na poruchy řeči a celkově neverbální komunikaci. Tato studie je rozhodně velmi naučná a ne u konce zkoumání. Pro psychology po celém světě je komunikace stále atraktivnějším tématem.


 • Kateřina Eichlerová, 9. B - „Éčka“ v potravinách
  Abstrakt:
  Práce zkoumá význam „éček“ neboli přídatných látek v potravinách. Zabývá se jejich rozdělením i možnými vlivy na lidské zdraví a snaží se poukázat na nesprávné názory o jejich škodlivosti. Práce seznamuje čtenáře se základními údaji o těchto přídatných látkách a důvodech jejich použití v potravinách, v nichž jsou v dnešní době nepostradatelné.


 • Eva Grambalová, 9. A - Alternativní strava a porucha příjmu potravy
  Abstrakt:
  Moje práce pojednává o poruchách příjmu potravy, jako jsou anorexie, bulimie a jiné. U každé nemoci jsem se snažila zjistit její příčiny, příznaky a následky. Všechny získané údaje jsem zpracovala tak, aby byly srozumitelné všem čtenářům.
  Dále jsem se zabývala teorií Body mass indexu. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a použila je k vytvoření srozumitelné definice BMI. Celou svou práci jsem završila průzkumem mezi dívkami osmých a devátých tříd naši školy. Ptala jsem se na jejich věk, váhu, výšku a stravovací návyky. Výsledky průzkumu jsem zpracovala do názorných tabulek a grafů.


 • Zuzana Jeřábková, 9. A - Tepová frekvence
  Abstrakt:
  Ve své seminární práci jsem se zabývala činností srdce jako orgánu, ale především jeho funkcí při sportu, známé jako tepová frekvence. Mojí snahou bylo rozšířit mé i vaše znalosti o tento pojem. Nejdříve jsem v 1. kapitole ve zkratce popsala srdce jako orgán a v další části jsem se již zabývala zadaným tématem. Díky spoustě dostupných informací jsem zpracovala tepovou frekvenci obecně, její zlepšení díky vytrvalostnímu tréninku, přístroje k jejímu měření a na závěr jsem vyzkoušela její funkci v praktické části, při které se 8 dobrovolníků z 6. a 9 tříd účastnilo výkonnostních závodů. Závěrem mé seminární práce bylo porovnávání získaných hodnot.


 • Adéla Martiníková, 9. B - Současné ženy - spisovatelky
  Abstrakt:
  Tato práce je o současných spisovatelkách. Práce se zaměřuje především na české spisovatelky, na jejich život a dílo. Tyto ženy tvoří v současné době a jsou velice úspěšné. Nemůžeme však zapomenout také na nejznámější světové spisovatelky. I tyto ženy stojí za připomenutí.


 • Zuzana Teichmannová, 9. B - Čím mě okouzlila Paříž a proč bych se tam chtěla vrátit
  Abstrakt:
  Tato práce pojednává o historii Paříže, známých turistických místech a o mé návštěvě Paříže. Popisuje krásu Paříže tak, jak ji viděli a vidí známé osobnosti i tak, jak ji vidím já. Také obsahuje spoustu obrázků, abyste si mohli představit, jak to v Paříži vypadá.


 • Adéla Válková, 9. B - Současná populární hudba v Německu
  Abstrakt:
  Tato závěrečná práce pojednává o německé hudbě ve třech dílech; první část mapuje hudební dění v 90. letech, ve druhé jsou charakterizovány hlavní hudební žánry současnosti a jejich nejvýznamnější představitelé a třetí část je věnována největší německé kapele posledních let, kapele Tokio Hotel.

Další práce žáků

První ukázky práce našich žáků dodali francouzštináři s paní učitelkou Lipenskou, a to výsledky svých projektů v rámci eTwinningu. Podělili se s námi i o práce svých partnerů z Rumunska a Řecka. Třída 7. A pracovala na projektu „L´hiver dans la vision de l´enfant“ („Zima očima dětí“). Nejprve se představili (prezentace škol, žáků) a potom vytvořili makety zimy a přidali francouzské obrázkové slovníčky zimy. Sérii fotek české zimy dodali Jirka Růžička a Kuba Kuchař. Ostatní připojili obrázky zimy na skle, fotky rumunské a řecké zimní přírody a také několik básniček na téma zimy. Přáním krásných Vánoc a všeho dobrého do nového roku pak projekt ukončili.
Několik ukázek ke stažení:
Noel_en_Republique_tcheque
L´hiver - Beáta
L´hiver - Jakub Kuchař
Zimní slovníček - Helena Fukalová
L´hiver - Liliana (Rumunsko)
L´hiver - Marius (Rumunsko)
L´hiver - Miruna (Rumunsko)
L´hiver et mon jardin
Fotografie našich žáků a práce partnerských škol k projektu na Googlu


Třída 8. A se zúčastnila projektu na téma „Joyeux Noël et Bonne Année“ („Veselé Vánoce a šťastný nový rok“). Se svými zahraničními partnery z různých zemí Evropy si vyměnili nejen vánoční a novoroční přání, ale také se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejich tradicích, zvycích, výzdobách a specialitách.
Opět několik ukázek ke stažení:
Noel en Republique tcheque
Notre ecole - Aneta, Míša, Petra, Terka
Traditions Republique tcheque
Traditions Republique tcheque 2 - Petra, Aneta, Michaela
Práce našich i zahraničních žáků k projektu na Googlu