Fakultní základní škola Olomouc

18. 04. 2017 - Volby do školské rady

Vyhláška

Volby členů školské rady

Ve smyslu §167 zákona č. 561/2004 Sb. v y h l a š u j i volby d v o u členů
Školské rady Fakultní základní školy Olomouc, Hálkova 4, příspěvkové organizace, z řad zákonných zástupců žáků
na den 23. května 2017

a současně ustavuji přípravný výbor ve složení:
  • Mgr. Yvona Stantienová,
  • Doc. PhDr. Milan Klement, PhD.,
  • Mgr. Soňa Pitnerová.
Volby proběhnou tajným hlasováním. Návrhy zákonných zástupců žáků školy na členy školské rady z řad zákonných zástupců je možno podávat v zalepené obálce s popisem "Návrh" do urny umístěné na chodbě v přízemí naproti skleněným dveřím, případně do poštovní schránky naší školy, nejpozději do 5. května 2017 do 14.00 hodin.

Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy dne 9. 5. 2017 společně s dalšími pokyny k hlasování. Se zvolenými kandidáty budete seznámeni na webových stránkách i na třídních schůzkách dne 25. května 2017.

Volební řád vydaný zřizovatelem školy – Magistrát města Olomouce tvoří přílohu této vyhlášky a je zveřejněn v její blízkosti.

V Olomouci dne 18. dubna 2017

Mgr. Božena Vítková - ředitelka školy

Příloha: Volební řád

Zpět na výpis aktualit »