Fakultní základní škola Olomouc

7. 01. 2018 - Stolperschwelle, Velký kámen zmizelých

Byl umístěn 14. listopadu 2017 do chodníku před vchodem do budovy školy.

Zlatě zářících cihliček „Stolpersteine“ (doslova kamenů, o které se zakopává nebo spíš má se zakopnout) je v Olomouci již 213. Jsou vsazovány před vchody domů, kde bydlely oběti nacistického holocaustu. Kolemjdoucí se mohou sklonit a přečíst si jména těch, kteří tu kdysi žili. Velký kámen zmizelých neboli „Stolperschwelle“ ve velikosti šesti běžných je ale v Olomouci první, a dokonce první i v celé republice. Tyto velké kameny se pokládají před místa, odkud bylo deportováno větší množství lidí.

Památku Židů, kteří byli ve škole shromažďováni před transportem do Terezína, připomíná už od roku 1996 pamětní deska na budově školy. Během druhé světové války v červnu a červenci 1942 se škola stala vzhledem ke své poloze u nádraží místem, kde byli Židé z Olomoucka drženi a pak deportováni do Terezína. Většina z nich skončila v nacistických vyhlazovacích táborech. Šlo o celkem 3508 osob včetně starých lidí i dětí, osvobození se dožilo pouze 295 z nich.
„Kámen symbolizuje i skutečnost, že takové násilí a beznaděj by neměly být nikdy zapomenuty. Je to teprve několik desítek let." řekl olomoucký lékař a senátor Lumír Kantor, který inicioval sbírku na Velký kámen zmizelých (dole na fotografii při pokládání Kamene).

Na Kameni stojí:

OLOMOUC - ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÁLKOVA

ODTUD BYLI V ČERVNU A ČERVENCI DEPORTOVÁNI ŽIDÉ ZE SPRÁVNÍCH OKRSKŮ ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V HRANICÍCH, KOJETÍNĚ, KROMĚŘÍŽI, LIPNÍKU NAD BEČVOU, LOŠTICÍCH, OLOMOUCI PROSTĚJOVĚ, PŘEROVĚ A TOVAČOVĚ DO TEREZÍNA. VĚTŠINA Z NICH BYLA ZAVRAŽDĚNA VE VYHLAZOVACÍCH A KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH BARANOVICI, MALÝ TROSTINEC, OSVĚTIM, RAASIKA, RIGA, SOBIBÓR, TREBLINKA.

Zpět na výpis aktualit »