Fakultní základní škola Olomouc

4. 04. 2018 - 10 mots de la Francophonie

Také v letošním roce Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvími frankofonních zemí vyhlásili soutěž při příležitosti Dnů Frankofonie. Soutěž je určena pro žáky a studenty francouzského jazyka na našich základních a středních školách. Měli za úkol realizovat výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii ve formátu maximálně A3) při využití aspoň tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2018“. Letos bylo základním výrazem sloveso parler = mluvit a s ním souvisejících 10 slov:

  • Accent – přízvuk, akcent
  • Bagou – výřečnost, vyřídilka
  • Griot, Griotte – černošský kouzelník; višně
  • Jactance – vychloubání, chvástavost, vytahování se
  • Ohé! – Hej!
  • Placotter – kvákat, klevetit, kecat, pomlouvat
  • Sursurrer – šepotat, šumět (o hlase), šeptat
  • Truculent – krutý, divoký, plný temperamentu, drsný, hrubý
  • Voix – hlas
  • Volubile – popínavý, ovíjivý; mnohomluvný
Výtvarné práce měly vyjadřovat osobnost a pocity účastníků soutěže.
Z naší školy se soutěže zúčastnily Andrea Kalová a Natálie Benešová z 8. A a Adéla Michálková z 8. B. Z celkového počtu 85 soutěžních prací (55 ze SŠ a 30 ze ZŠ) byla po právu oceněná i práce Natálie Benešové.

V úterý 20. března se konalo v Praze v Černínském paláci (Ministerstvo zahraničních věcí) slavnostní předávání cen. Děkuji Natálii i ostatním děvčatům za čas, který svým výtvorům věnovaly.

Libuše Lipenská, učitelka francouzštiny

Zpět na výpis aktualit »