Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova19. 01. 2020 - Pošli to dál !!!

Den 10. prosince je Dnem lidských práv. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit tento den konáním dobrých skutků a hlavně jsme se o ně chtěli všichni vzájemně podělit. Proto jsme nazvali tuto aktivitu POŠLI TO DÁL!!!

Žáci, ale také rodiče a učitelé, byli vyzvání, aby se zamysleli nad tím, jaký dobrý skutek by ve svém okolí mohli udělat. Jako malá inspirace mohla sloužit nástěnka v 1. patře, která prezentovala Den lidských práv a také nabídla pár tipů – např.: rozveselit kamarády, pomoct sousedce s nákupem, pustit sednou staršího člověka v tramvaji nebo někoho jen tak obdarovat pro radost…

Kdo se s námi o svůj skutek chtěl podělit, mohl napsat, co dobrého udělal a vhodit lísteček do předem připravené krabice. Ty nejzajímavější skutky jsme pak vyvěsili na několik nástěnek v různých částech školy, aby se s nimi mohli žáci a také rodiče během Vánočního jarmarku seznámit. Věřím, že mnohé skutky byly inspirací pro ostatní.

Pár příkladů:

  • Pomohl jsem babičce asi se stovkou cukroví.
  • Měla jsem vystoupení v domě pro seniory a přispěla jsem 20 Kč na charitu.
  • Odnesl jsem Filipovi oběd, když měl zlomenou nohu.
  • Zachránila jsem dvě telata, která utekla a pomohla jsem tátovi s opravou krbu.
  • Napsal jsem prvňáčkům text do vánočních přáníček.
  • Uvařila jsem pro tátu čaj, když byl nemocný.
  • Přinesl jsem vánoční kalendáře pro všechny ze třídy.
  • Pomáhám bráchovi se sekáním zahrady půl on půl já.
  • Vzal jsem paní učitelce Dáše batoh.

Nahlédněte do naší doplněné Fotogalerie.

Zpět na výpis aktualit »