Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova25. 02. 2020 - Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni ZŠ Hálkova

V průběhu měsíce února probíhala ve všech 2. - 5. třídách prvního stupně naší školy třídní kola recitační soutěže. Ve výuce literatury v rámci českého jazyka či při pravidelných výpůjčkách v knihovně učitelé doporučovali žákům vhodné texty k přednesu a pomáhali jim s jejich interpretací. Dva nejúspěšnější žáci z každé třídy postoupili do školního kola, které se konalo v pondělí 24. 2. 2020. Ve velké konkurenci tak soutěžilo 12 žáků mladší kategorie (2. a 3. třídy) a 12 žáků starší kategorie (4. a 5. třídy). Porota složená z pedagogů školy letos ocenila nejen výběr textů a originalitu jejich interpretace, ale i stále se zvyšující kvalitu celé soutěže. Zazněly příspěvky poezie i prózy známých i méně známých autorů, kusy vážné i pro zasmání. Početné publikum rozšířené o zástupkyni školy nadšeně tleskalo a drželo pěsti svým favoritům.

Do okresního kola z každé kategorie ovšem mohl postoupit pouze jeden, takže úkol poroty byl nelehký. V mladší kategorii byla vítězkou jednohlasně zvolena Eva Elizabeth Štěrbová z 2. C s originálním textem O Červené Karkulce z knihy Zdivočelé pohádky od R. Dahla. Druhé místo obsadily společně Frida Neusar ze 3. A a Eliška Freharová ze 3. C, na třetím místě se umístila Sofie Kaucká ze třídy 2. C .

Ve starší kategorii porota poslala do okresního kola vítězku Matyldu Neusar z 5. B, která přednesla prózu E. Papouškové s názvem Kosprd a telecí. Druhé místo obsadil Karel Holubec ze 4. A a třetí místo Mikuláš Tisovský ze 4. C.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za příjemné odpoledne s kulturním zážitkem, oceněným žákům gratulujeme a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole, které proběhne v březnu. Na další recitační soutěž se budeme těšit opět za rok, ale na průběh té letošní se můžete podívat již nyní v připojené fotogalerii.

Zpět na výpis aktualit »