Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova5. 03. 2020 - Zrušení školního plesu

Vážení rodiče,

s lítostí Vám musím sdělit, že rušíme školní ples, plánovaný na zítřejší den v prostorách Armádního domu. Důvodem je opatření Ministerstva obrany ČR, týkající se všech prostor spadajících pod rezort ministerstva obrany, jehož znění jsem dnes obdržel. V zásadě nikdo z pedagogů ani rodičů žáků školy není schopen text vyžadovaného prohlášení (přiložený dole) podepsat, neboť řada z nich byla v Itálii v období jarních prázdnin a fakticky celá škola je dle MO ČR v „pseudokaranténě“.

Zaplacené úhrady za vrácené vstupenky a místenky budou samozřejmě vráceny po jejich předložení.

Jelikož mi nikdo z A ČR není (z pochopitelných důvodů) schopen sdělit předpokládaný termín ukončení tohoto opatření, ani já si Vám nedovolím slibovat nějaký náhradní termín. Za dary do tomboly, které jste věnovali, mnohokrát děkuji a budete-li je chtít ponechat na další akci, budou uloženy ve škole, jinak je samozřejmě jsme schopni vrátit dárcům.

Věřím, že v této rozkolísané době nás pochopíte a zachováte nám svou přízeň i nadále.

S pozdravem

Ing. Evžen Horáček, člen výboru pověřený organizací plesu


Informace o návštěvnících organizačních celků rezortu Ministerstva obrany

Ve spojitosti s plánem epidemiologických opatření v rezortu Ministerstva obrany prohlašuji, že jsem v období od 15. ledna 2020 do dnešního dne nepobýval v oblastech se zvýšeným výskytem nového koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19 [např. Čína, sever Itálie, Korejská republika (tzv. Jižní Korea), Írán, apod.) a ani jsem se s osobami, které v tomto období a v těchto oblastech pobývaly, nesetkal.

Dopis ke stažení

Zpět na výpis aktualit »