Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova23. 03. 2020 - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 (aktualizované informace)

Termín zápisu:

1. dubna až 10. dubna 2020

Organizace zápisu:

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

V souladu s ustanovením § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doručí ji škole v rozmezí 1. 4. 2020 – 10. 4. 2020 jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (ID schránky: 46tkkb6),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: zshalkova@zshalkova.cz,
  • poštou na adresu FZŠ Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc,
  • osobně do schránky umístěné na hlavním vchodu do školy v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS.

V případě, že nebudete mít možnost si žádost o přijetí nebo žádost o odklad vytisknout, bude k dispozici v tištěné podobě v pondělí 30. 3. 2020 a ve středu 1. 4. 2020 od 8.00 do 16.00 ve vestibulu školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - k vytištění v pdf

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE STAŽENÍ - k doplnění na počítači v docx

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud byste potřebovali konzultaci ohledně školní zralosti, můžete se obrátit na naši speciální pedagožku paní Mgr. Lenku Hetovoulenka.hetova@zshalkova.cz

Zpět na výpis aktualit »