Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova31. 03. 2020 - Informace k zápisu

Informujeme rodiče, že po obdržení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme na e-mail uvedený v žádosti registrační číslo a bližší informace ke zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí.
Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  • na webových stránkách školy: www.zshalkova.cz v sekci Zápis do 1. tříd a v Aktualitách;
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na hlavních dveřích do budovy).

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dní, a to v pátek 17. 4. 2020 ve 14:00 hodin. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Zpět na výpis aktualit »