Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova4. 05. 2020 - Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Na základě vládního usnesení č. 491 mohou od 11. 5. 2020 žáci 9. tříd docházet do školy, sice ne na klasickou výuku, ale za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Realizační pokyny:

  1. Při cestě do školy a ze školy – platí obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu, dodržení odstupů 2 metry).
  2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  3. Ve společných prostorách budou mít žáci i zaměstnanci roušky. O povinnosti mít roušku ve třídě rozhodne vyučující podle potřeby.
  4. Do školy nebude vpuštěn nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo známých příznaků COVID-19.
  5. Žáci budou rozděleni do stálých skupinek maximálně po 15 žácích – rozdělení budete znát až po průzkumu zájmu o konzultace.
  6. Při prvním vstupu do školy předloží žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žák do školy vpuštěn. Pokud si ho nemůžete vytisknout, je možné si Prohlášení vyzvednout ve vestibulu školy denně od 8.00 do 15.00 do čtvrtku 7. 5. 2020.
  7. Žádáme zákonné zástupce, aby do úterý 5. 5. 2020 do 12.00 vyplnili anketu, kterou jim přes Edookit zaslali třídní učitelé.

Předběžná organizace konzultací bude následující:

  1. Konzultace budou probíhat vždy v pondělí a ve středu cca od 8 do 12 hodin (1 blok češtiny a 1 blok matematiky), přesný čas příchodu a odchodu bude jednotlivým skupinám upřesněn.
  2. Skupiny žáků budou neměnné po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky.
  3. Žáci budou seznámeni po příchodu do třídy 11. 5. 2020 s hygienickými pravidly. Žák je povinen pravidla dodržovat, jejich porušení je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo vyřazení ze skupiny.
Bližší informace s časovým rozvržením dostanou žáci nejpozději do čtvrtku 7. 5. 2020.

Čestné prohlášení

Zpět na výpis aktualit »