Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice Fibichova5. 05. 2020 - Informace k 25. 5. 2020 a možnosti vzdělávání žáků 1. stupně

Na základě vládního usnesení č. 491 mají od 25. 5. 2020 žáci 1. stupně možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.

 1. Každá skupina žáků bude mít jiný začátek a jiný konec vyučování, abychom minimalizovali shromažďování většího počtu dětí a osob před školou. Škola bude otevřena postupně (cca v desetiminutových intervalech) od 7.30 do 16.00. Vše záleží na počtu přihlášených dětí. Budete včas informováni.
 2. Ranní družina nebude poskytována.
 3. Oběd bude zajištěn, školní jídelna Demlova bude vařit.
 4. Děti budou rozděleny do skupinek maximálně po 15 žácích.
 5. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 6. Cílem dopolední části bude práce na stejných úkolech, které vyučující budou zadávat od i pro vzdělávání na dálku. Odpolední část bude zájmová, odpočinková. Můžete se rozhodnout, jestli se dítě odpolední části zúčastní, případně si své dítě vyzvednete po skončení dopolední části přibližně ve 12 hodin (bude upřesněno opět podle rozpisu). Vše opět závisí na počtu přihlášených žáků.
 7. Během pohybu ve společných prostorách budou žáci i zaměstnanci nosit roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 8. O povinnosti mít roušku ve třídě rozhodne vyučující podle potřeby.
 9. Do školy nebude vpuštěn nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo známých příznaků COVID-19.
 10. Při prvním vstupu do školy předloží žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žák do školy vpuštěn. (Pokud rodič nemůže Prohlášení vytisknout, je možné si ho vyzvednout ve vestibulu školy denně od 8.00 do 15.00 do úterý 12. 5. 2020.
 11. Při jakékoliv změně situace nebo zdravotního stavu je třeba školu neprodleně informovat.
Zařazení dítěte do vzdělávacích aktivit probíhá prostřednictvím třídních učitelů a ankety, která bude sloužit jako přihláška k účasti na vzdělávacích aktivitách. Jakmile budeme znát počet přihlášených žáků, bude sestaven harmonogram výuky a obědů. Informace budou podány prostřednictvím Edookitu.

Čestné prohlášení

Zpět na výpis aktualit »