Fakultní základní škola Olomouc

2. 11. 2012 - Informace k problematice výskytu vší

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na dosud používané léčivé přípravky a nabízením neúčinných kosmetických přípravků v lékárnách. Rodičům se proto nedaří vši po dlouhou dobu zcela vyhubit a tím dochází poslední dobou ke zvýšenému šíření vší.

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění, které se šíří v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé (pokud nemají písemný souhlas od rodičů).

Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí. Jinak nelze zamezit zpětnému přenosu vší na jejich již ošetřené dítě. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší (tj. s infekčním onemocněním) posílat do dětského kolektivu. Léčba zavšivení je ale jednorázová a krátkodobá, takže izolace dětí není prakticky nutná. Škola musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů.

V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by škola měla o tomto nebezpečí rodiče informovat (raději písemně) a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílení dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez infekčního onemocnění. Součástí prohlášení by měla být i informace jak výskyt vší diagnostikovat popř. jak vši hubit.

Pokud má škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení, nemohou jí rodiče z ničeho vinit, i kdyby jejich dítě nosilo ze školy vši opakovaně. Sama škola nemůže udělat více.

V krajním případě může dle §62 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, šetření a opatření v ohnisku výskytu vší zajistit Krajská hygienická stanice (např. z opakovaného podnětu rodičů, lékařů nebo samotné školy) podobně jako je jejím úkolem u jiných závažných infekčních nemocí.

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým, k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem (pozor však na zbytečnou aplikaci kosmetických přípravků prodávaných v lékárnách) a to způsobem stanoveným v návodu tohoto přípravku.

Zde je nutné upozornit, že odvšivovací přípravky lze aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší. Preventivní aplikace jakýchkoliv přípravků proti vším nemá smysl, protože po omytí vlasů účinek odvšivovacích přípravků mizí. Opakovaná preventivní aplikace odvšivovacích přípravků představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského organizmu a ve svém důsledku se jedná o týrání dítěte. Zavšivení lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší z vlasů (alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy) pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (k dostání v drogeriích). Toto vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou např. umyvadlem. Pravidelným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň dvakrát týdně) lze v průběhu několika týdnů docílit i úplného vyhubení vší bez aplikace jakýchkoliv přípravků. Čím jsou vlasy kratší, tím je vyčesávání účinnější. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje také jedinou možnost účinné prevence před šířením vší v dětském kolektivu.

V posledních letech byla zaznamenána snížená účinnost volně dostupných léčivých přípravků proti vši dětské. Z toho důvodu se vši ve školách rozšířily.

V souvislosti s touto situací se na trhu objevily navíc i další přípravky, které se deklarují jako přípravky proti vším. Přestože se prodávají hojně v lékárnách, nejedná se o registrované léčivé přípravky, ale o kosmetické přípravky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických přípravků není kontrolována a je diskutabilní, protože podle zákona nesmí obsahovat žádnou účinnou látku s primárním letálním účinkem na externí parazity. Proto jejich používání za účelem úplného odvšivení nemá smysl. Vzhledem k biologii vší, je nutné odvšivení léčivými přípravky opakovat desátý den po první aplikaci přípravku. Ve dnech následujících po druhé aplikaci přípravku je dále nutné provádět kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší z vlasů. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, použitý přípravek nemá smysl dále aplikovat (jedná se zřejmě o vši odolné na účinnou látku v použitém přípravku). Je nutné aplikovat jiný přípravek s jinou účinnou látkou nebo s dítětem navštívit lékaře. V každém případě již od prvního dne po řádné aplikaci jakéhokoliv léčivého přípravku nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“ je možno považovat dítě za neinfekční a zařazovat ho do dětského kolektivu.

Hnidy nalepené na vlasech nelze odstranit žádným přípravkem ani hřebenem (lze je z vlasů stáhnout pouze mechanicky jednotlivě nehty, prý to jde lépe z vlasů navlhčeným zředěným octem popř. s pomocí některého kosmetického přípravku. Hnidy s vlasy odrůstají, a pokud jsou vzdálené od pokožky hlavy více než 0,5 cm, jsou již prázdné nebo mrtvé. Hnidy zůstávají ve vlasech, dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny.

Výskyt hnid u již ošetřeného dítěte nelze v žádném případě považovat za opakované zavšivení. Pouze spatření živých pohybujících se vší ve vlasech nebo jejich vyčesání všiváčkem je důkazem pokračujícího zavšivení a důvodem k aplikaci odvšivovacího přípravku např. Diffusil H FORTE, který je při dodržení návodu plně účinný. Obsahuje účinnou látku, na kterou nejsou naše vši dosud odolné, a jeho použití je bezpečné, protože jeho účinná látka neproniká přes kůži do těla dítěte. Po druhé aplikaci (provedené 10. den po prvním ošetření) by se živé vši ve vlasech již objevit neměly. Protože účinná látka tohoto přípravku neproniká do tkání, přípravek neusmrtí živé hnidy. Aplikaci tohoto přípravku je proto nutné vždy opakovat, aby se usmrtily vši vylíhlé z přeživších hnid.

Zpět na výpis aktualit »