Fakultní základní škola Olomouc

Úspěchy žáků

Měřítkem úspěchů žáků i školy jsou nejenom studijní výsledky a umístění v přijímacím řízení na střední školy, ale i umístění v soutěžích, olympiádách nebo sportovních přeborech. I naše škola nabízí svým žákům možnost poměřit si své síly s jinými, vyniknout či nasbírat zkušenosti do dalších let.

TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE

Talent Olomouckého kraje je soutěž vyhlašovaná již po několik let Radou Olomouckého kraje. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, v první jsou žáci druhých stupňů základních škol a studenti prim až kvart víceletých gymnázií, ve druhé studenti středních škol a kvint až oktáv víceletých gymnázií. Ceny jsou udělovány v pěti oborech, a to v humanitním, přírodovědném, sportovním, technickém a uměleckém. Soutěž je spojena i se zajímavým finančním ohodnocením pro oceněné žáky a studenty.

Naši žáci dosahují pravidelně významných umístění:

Školní rok 2014/2015

 • Jindřích Jelínek – 1. místo v přírodovědném oboru
 • Jindřích Jelínek – 4. místo v humanitním oboru

Školní rok 2013/2014

 • Matěj Mičulka –  2. místo v přírodovědném oboru
 • Jindřích Jelínek – 3. místo v přírodovědném oboru

Školní rok 2011/2012

 • Jindřích Jelínek – 1. místo v přírodovědném oboru
 • ocenění pro celou školu

Školní rok 2010/2011

 • Robert Sipeki1. místo v humanitním oboru
 • (Robert je nyní žákem Slovanského gymnázia Olomouc, nicméně na němčinu dochází stále k nám a i naše vyučující jej do soutěže nominovala)
 • Šárka Slamencová3. místo v humanitním oboru

Školní rok 2009/2010

 • Robert Sipeki1. místo v humanitním oboru
 • Adéla Válková3. místo v humanitním oboru

Školní rok 2008/2009

 • Jakub Kopřiva1. místo v humanitním a 3. místo v přírodovědném oboru
 • Veronika Králíková5. místo v humanitním oboru

Školní rok 2007/2008

 • Renata Křížková2. místo v humanitním oboru

Školní rok 2005/2006

 • Tereza Řeháková1. místo v humanitním oboru
 • Kateřina Navrátilová2. místo v uměleckém oboru