Fakultní základní škola Olomouc

Kontakty

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc

IČO: 70631026

e-mail: zshalkova@zshalkova.czweb: www.zshalkova.cz

GPS: 49.590117, 17.274026

školní jídelna (při ZŠ Demlova): +420 585 223 067, odhlašování obědů SMS +420 737 206 697

školní zubní lékař (MUDr. M. Pluháček): +420 585 224 416

Školní poradenské pracoviště:

Poradna e-bezpečí: https://poradna.e-bezpeci.cz

Školní online schránka důvěry: https://www.schranka-duvery.cz/schranka/51777a13

Vedení školy

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Zlámalová Anna
(ředitelka školy)
- 585 519 144 po telefonické domluvě anna.zlamalova@zshalkova.cz
Mgr. Pitnerová Soňa
(zástupkyně ředitelky)
- 585 519 131 po telefonické domluvě sona.pitnerova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana
(vedoucí ekonomického oddělení)
- 585 519 145 - jana.hermankova@zshalkova.cz
Bc. Martina Křístková
(kancelář vedení školy,
správce plateb)
- 585 519 137 - martina.kristkova@zshalkova.cz

1. stupeň

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Baše Lenka V. C 585 519 124 po telefonické domluvě lenka.base@zshalkova.cz
Mgr. Berková Michaela II. C 585 519 124 po telefonické domluvě michaela.berkova@zshalkova.cz
Mgr. Bílíková Dagmar V. B 585 519 143 po telefonické domluvě dagmar.bilikova@zshalkova.cz
Mgr. Danielová Jana III. C 585 519 124 po telefonické domluvě jana.danielova@zshalkova.cz
Mgr. Kupčíková Eva I. B 585 519 143 po telefonické domluvě eva.kupcikova@zshalkova.cz
Mgr. Greplová Katarína, PhD. II. B 585 519 124 po telefonické domluvě katarina.greplova@zshalkova.cz
Mgr. Horáková Dana III. A 585 519 143 po telefonické domluvě dana.horakova@zshalkova.cz
Mgr. Janecká Karolína I. C 585 519 124 po telefonické domluvě karolina.janecka@zshalkova.cz
Mgr. Kunertová Michaela V. A 585 519 143 po telefonické domluvě michaela.kunertova@zshalkova.cz
Mgr. Navrátilová Romana II. A 585 519 124 po telefonické domluvě romana.navratilova@zshalkova.cz
Mgr. Pospíšilíková Veronika III. B 585 519 143 po telefonické domluvě veronika.pospisilikova@zshalkova.cz
Mgr. Vítězová Soňa IV. A 585 519 143 po telefonické domluvě sona.vitezova@zshalkova.cz
Mgr. Veselková Blanka IV. B 585 519 143 po telefonické domluvě blanka.veselkova@zshalkova.cz
Mgr. Vozáková Michaela I. A 585 519 143 po telefonické domluvě michaela.vozakova@zshalkova.cz
Mgr. Vrajová Daniela IV. C 585 519 124 po telefonické domluvě daniela.vrajova@zshalkova.cz

2. stupeň

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
PaedDr. Blumová Jiřina
(metodička prevence)
- 585 519 115 pondělí 14.00 - 15.00
(po tel. domluvě
kdykoli dle potřeby)
jirina.blumova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana - 585 519 145 po telefonické domluvě jana.hermankova@zshalkova.cz
Mgr. Juřicová Jana, PhD. VIII. B 585 519 112 po telefonické domluvě jana.juricova@zshalkova.cz
Mgr. Kasalová Šárka IX. A 585 519 142 po telefonické domluvě sarka.kasalova@zshalkova.cz
Mgr. Langerová Lenka VII. B 585 519 112 po telefonické domluvě lenka.langerova@zshalkova.cz
Mgr. Ličmanová Kristína
(metodička prevence)
- 585 519 115 po telefonické domluvě kristina.licmanova@zshalkova.cz
PhDr. Lipenská Libuše
(výchovná poradkyně)
- 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
čtvrtek 10.00 - 10.45
libuse.lipenska@zshalkova.cz
PaedDr. Pecháčková Jana
(správkyně web. stránek)
- 585 519 112 po telefonické domluvě jana.pechackova@zshalkova.cz
Mgr. Protivánková Jitka
(správkyně Edookitu)
- 585 519 112 po telefonické domluvě
jitka.protivankova@zshalkova.cz
Mgr. Přichystalová Martina VIII. A 585 519 141 po telefonické domluvě
martina.prichystalova@zshalkova.cz
Mgr. Stantienová Yvona - 585 519 112 po telefonické domluvě yvona.stantienova@zshalkova.cz
Mgr. Šiřická Jarmila VI. A 585 519 141 po telefonické domluvě jarmila.siricka@zshalkova.cz
Mgr. Stodůlková Zuzana - 585 519 142 po telefonické domluvě zuzana.stodulkova@zshalkova.cz
Mgr. Šullová Zuzana VII. A 585 519 115 po telefonické domluvě zuzana.sullova@zshalkova.cz
Mgr. Jelínek Jiří - 585 519 134 po telefonické domluvě jiri.jelinek@zshalkova.cz
Mgr. Vrbová Barbora VI. B 585 519 147 po telefonické domluvě
barbora.vrbova@zshalkova.cz
Mgr. Zlámalová Lenka IX. B 585 519 112 po telefonické domluvě lenka.zlamalova@zshalkova.cz

Školní družina

Jméno Oddělení Třída Telefon E-mail
Mgr. Martina Fridrichová
vedoucí vychovatelka
2. oddělení
II. B 585 519 129 martina.fridrichova@zshalkova.cz
Mgr. Martina Srostlíková 1. oddělení
I. A 585 519 126 martina.srostlikova@zshalkova.cz
Bc. Martina Šišma Vitásková 3. oddělení
I. B 585 519 123 martina.sisma.vitaskova@zshalkova.cz
Bc. Karolína Böhmová 4. oddělení
III. C, II. A 585 519 128 karolina.bohmova@zshalkova.cz
Eliška Rybnikářová 5. oddělení
II. C, II. A 585 519 121 eliska.rybnikarova@zshalkova.cz
Bc. Pavlína Vytřasová 6. oddělení
I. C, III. A 585 519 122 pavlina.vytrasova@zshalkova.cz
Karolína Janásková 7. oddělení
III. B, III. A 585 519 125 karolina.janaskova@zshalkova.cz