Fakultní základní škola Olomouc

Kontakty

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, 779 00 Olomouc

IČO: 70631026

e-mail: zshalkova@zshalkova.czweb: www.zshalkova.cz

GPS: 49.590117, 17.274026

správa stránek: webmaster@zshalkova.cz

školní jídelna (při ZŠ Demlova): +420 585 223 067, odhlašování obědů SMS +420 737 206 697

školní zubní lékař (MUDr. M. Pluháček): +420 585 224 416

pedagogicko-psychologická poradna (B. Kučková, Mgr. L. Hetová): +420 585 221 045

poradna e-bezpečí: https://poradna.e-bezpeci.cz

Vedení školy

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Zlámalová Anna
(ředitelka školy)
- 585 519 144 úterý 14.00 - 15.00 zlamalovaanna@zshalkova.cz
Mgr. Pitnerová Soňa
(zástupkyně ředitelky)
- 585 519 131 úterý 14.00 - 15.00 sona.pitnerova@zshalkova.cz
Mgr. Heřmánková Jana
(hospodářka)
- 585 519 145 - hermankova@zshalkova.cz

1. stupeň

(konzultace po předchozí telefonické domluvě, lze se domluvit i na jindy)

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
Mgr. Bílíková Dagmar IV. A 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 dagmar.bilikova@zshalkova.cz
Mgr. Brančíková Dana V. A 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 dana.brancikova@centrum.cz
Mgr. Baše Lenka II. C 585 519 124 čtvrtek 14:00 - 15:00 lenka.base@zshalkova.cz
Mgr. Červenka Ondřej I. B 585 519 143 pondělí 14.00 - 15.00 ondrej.cervenka@zshalkova.cz
Mgr. Drešrová Michaela IV. B 585 519 143 čtvrtek 14.00 - 15.00 michaela.dresrova@zshalkova.cz
PaedDr. Gronská Radmila III. B 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 radmila.gronska@zshalkova.cz
Mgr. Grácová Eva III. A 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 eva.gracova@zshalkova.cz
Mgr. Horáková Dana II. A 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 dana.horakova@zshalkova.cz
Mgr. Hudcová Radka I. A 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 radka.hudcova@zshalkova.cz
Mgr. Kunertová Michaela V. B 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 michaela.kunertova@zshalkova.cz
Mgr. Mlčochová Jitka II. B 585 519 143 středa 14.00 - 15.00 jitka.mlcochova@zshalkova.cz
Mgr. Navrátilová Romana IV. C 585 519 124 pondělí 14.15 - 15.15 romana.navratilova@zshalkova.cz
Mgr. Vrajová Daniela V. C 585 519 124 pondělí 14.00 - 15.00 daniela.vrajova@zshalkova.cz
Mgr. Vrbová Eva V. C 585 519 124 pondělí 14.00 - 15.00 eva.vrbova@zshalkova.cz
Mgr. Zavadilová Michaela III. C 585 519 124 pondělí 14.00 - 15.00 michaela.zavadilova@zshalkova.cz


2. stupeň

(konzultace po předchozí telefonické domluvě, lze se domluvit i na jindy)

Jméno Třída Telefon Konzultační hodiny E-mail
PaedDr. Blumová Jiřina
(metodička prevence)
IX. A 585 519 115 středa 13.00 - 15.00
(po tel. domluvě
kdykoli dle potřeby)
jirina.blumova@zshalkova.cz
Mgr. Caricová Libuše - 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
libuse.caricova@zshalkova.cz
Mgr. Ficnerová Olga VIII. B 585 519 112 středa 14.00 - 15.00 olga.ficnerova@zshalkova.cz
Mgr. Juřicová Jana, PhD. - 585 519 112 pátek 14.00 - 15.00 jana.juricova@zshalkova.cz
Mgr. Kasalová Šárka VI. A 585 519 142 úterý 14.15 - 15.15 sarka.kasalova@zshalkova.cz
Mgr. Kreuziger Iva - 585 519 115 úterý 14.00 - 15.00 iva.kreuziger@zshalkova.cz
PhDr. Lipenská Libuše
(výchovná poradkyně)
- 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
středa 10.00 - 10.45
libuse.lipenska@zshalkova.cz
Mgr. Nováková Vlasta - 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00 vlasta.novakova@zshalkova.cz
PaedDr. Pecháčková Jana
(správkyně web. stránek)
VII. B 585 519 112 středa 14.00 - 15.00 jana.pechackova@zshalkova.cz
Mgr. Pícha Vojtěch VI. B 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
vojtech.picha@zshalkova.cz
Mgr. Protivánková Jitka - 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00
jitka.protivankova@zshalkova.cz
Mgr. Přichystalová Martina - 585 519 141 středa 14.30 - 15.30
martina.prichystalova@zshalkova.cz
Mgr. Stantienová Yvona VII. A 585 519 112 pondělí 14.00 - 15.00 yvona.stantienova@zshalkova.cz
Mgr. Šiřická Jarmila - 585 519 141 pondělí15.15 - 16.15 jarmila.siricka@zshalkova.cz
Mgr. Škulavík Jakub VIII. A 585 519 142 středa 14.00 - 15.00 jakub.skulavik@seznam.cz
Mgr. Titz Zdeněk IX. B 585 519 134 čtvrtek 14.00 - 15.10 zdenek.titz@zshalkova.cz

Mgr. Zlámalová Lenka - 585 519 112 pátek 14.00 - 15.00 lenka.zlamalova@zshalkova.cz

Školní družina

Jméno Oddělení Třída Telefon E-mail
Dana Gajdůšková
vedoucí vychovatelka
2. oddělení
učebna I. A

II. B, část III. B 585 519 129 dana.gajduskova@zshalkova.cz
Jana Halová 1. oddělení
učebna II. B

I. A 585 519 126 jana.halova@zshalkova.cz
Bc. Martina Šišma Vitásková 3. oddělení
učebna III. C

II. C, část II. A,
část III. B
585 519 128 martina.sisma.vitaskova@zshalkova.cz
Petra Lišková 4. oddělení
učebna III. A

III. A, část IV. B, IV. C 585 519 123 petra.liskova@zshalkova.cz
Bc. Veronika Pospíšilíková 5. oddělení
učebna V. C

III. C, IV. A 585 519 121 veronika.pospisilikova@zshalkova.cz
Mgr. Zuzana Šullová 6. oddělení
učebna II. A

I. C, část II. A 585 519 122 zuzana.sullova@zshalkova.cz
Ing. Kateřina Barešová 7. oddělení
učebna I. B

I. B, část II. A 585 519 125 katerina.baresova@zshalkova.cz