Fakultní základní škola Olomouc

Adopce na dálku

Státní vlajka Haiti V roce 2006 jsme jako škola vstoupili do projektu Adopce na dálku. Přečtěte si o našich začátcích, besedě s hosty z Haiti a Arcidiecézní charity Olomouc a prohlédněte si i fotografie z této akce.

V roce 2009 pokračovala sbírka na našeho adoptovaného chlapce Wikensona Prédestina z Baie de Henne. Potřebovali jsme odeslat 13 000 na školné na další dva roky. Protože se financí podařilo nasbírat více, rozhodli jsme se podpořit zároveň s Adopcí na dálku další projekt Daruj střechu nad hlavou částkou 10 000 Kč. Za tyto peníze bude na místě, tj. na Haiti nakoupen potřebný materiál na stavbu střechy pro dům konkrétní rodiny.
Všem, kteří se s námi do projektu zapojili, děkujeme.

Také se můžete podívat na dva velice zajímavé dokumenty - první z TV - MIS o misijní práci P. Romana Musila, ke které jsme přispívali, a druhý z archívu České televize o škole v Baie de Henne, ze které byli naši vzácní hosté (viz beseda výše).
Logo Charity Olomouc Z roku 2005
Z roku 2007
O aktuální situaci na Haiti v komunitě, ke které náleží náš adoptovaný chlapec, se můžete dozvědět na stránkách Arcidiecézní charity Olomouc v sekci Kde působíme.Několik snímků dokumentujících naši spolupráci:

Náš Wikenson S rodiči Vysvědčení Dopis Dopis od nás