Fakultní základní škola Olomouc

Fit in Deutsch

Mezinárodní zkoušky v německém jazyce

Fit in Deutsch 1 a Fit in Deutsch 2

V letošním školním roce proběhly v naší škole v pořadí již šesté jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1, 2 , které zastřešuje Goethe – Institut v Praze. Jedná se o standardizované mezinárodní zkoušky, které vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Doposud se jich zúčastnilo na 120 žáků z celého Olomouckého kraje.
Cílem je, aby děti dobře zvládly komunikaci v německém jazyce a získaly o svých znalostech odpovídající dokument s mezinárodní platností.

Pro mladší žáky ( 6. – 7. roč.) je určena zkouška Fit in Deutsch 1, pro starší (8. – 9. roč.) pak Fit in Deutsch 2. Zkoušky obsahují písemnou část (poslech, čtení, písemný projev) a část ústní zaměřenou na komunikativní dovednosti. Poplatek činí 1000 Kč.

Termín konání posledních zkoušek: 9. června 2011 v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4.

Další informace najdete také na adrese Goethova institutu v Praze.

Mgr. Zuzana Thunová