Fakultní základní škola Olomouc

Spolupráce s Arpokem

2017/18

Spolupráce naší školy s organizací ARPOK, která se věnuje vzdělávání v tématech globálního rozvoje, pokračovala v prosinci 2017 programem Jiný kraj, jiný mrav.

Na školu přijeli arpočtí lektoři Anička a Adam, kteří se s osmáky a deváťáky ve dvouhodinovém programu postupně zaměřili na to, jak rozumíme a na sobě a našem okolí prožíváme pojmy, jako je „normálnost“, „jinakost“, „divnost“ nebo „originalita“. Následovala hra, při níž si žáci zážitkovou formou uvědomovali, co prožívá člověk, který přijde do nového prostředí a potřebuje se do něj začlenit, aniž by plně rozuměl systému pravidel a zvyků dané společnosti, co mu přitom pomáhá si je osvojit, a co mu v tom naopak brání.

Program následoval po předešlé velmi pozitivní zkušenosti našich loňských osmáků a deváťáků s projektem tzv. Živé knihovny, kterou pro nás lektorky ARPOKU připravily v prosinci 2016.

2016/17

Spolupráce s ARPOKEM v roce 2016 Živá knihovna umožňovala seznámit se s příběhy "živých knih", tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Jejich okolí o nich mívá různé představy, které často brání ve vzájemném poznávání. Seznámení se s příběhy "živých knih"nejčastěji probíhá pomocí rozhovorů v malých skupinách. Živá kniha vypráví a účastníci, tedy "čtenáři" naslouchají a doptávají se. Pomocí rozhovoru tak dochází mezi "knihami" a "čtenáři" ke vzájemnému poznávání a původní představy se tak mohou proměňovat. Živá knihovna tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů pomáhá odbourávat strach z neznámého a podporuje sebepoznání i poznávání druhých a umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás, vysvětluje ARPOK mezinárodní projekt na svém webu.

Mezi knihami, ve kterých si početli žáci na Hálkově, tak byl například abstinent, který miluje pivo; muslim ze Sýrie; politik, který je zároveň politologem; uprchlík z Íránu nebo německá dobrovolnice, která pomáhá Čechům poškozeným za nacismu. S reakcemi žáků a momentkami ze čtení se můžete seznámit na nástěnce ve druhém patře naší školy.


Předchozí ročníky

Global Curriculum Project je tříletý projekt zaměřený na zvyšování povědomí o tématech globálního rozvojového vzdělávání. Probíhá za podpory Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s..

Jde o spolupráci celkem 40 škol z pěti zemí světa – České republiky, Velké Británie, Beninu, Brazílie a Rakouska.

Pedagogové v projektu za naši školu:

  • Mgr. Šárka Kasalová – koordinátor (zeměpis)
  • Mgr. Martina Přichystalová (přírodopis)
  • Mgr. Jarmila Šiřická (hudební výchova)
  • PaedDr. Jiřina Blumová (výchova k občanství)
  • Mgr. Romana Navrátilová (1. stupeň)

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit akční plán do výuky, který se bude během roku dotvářet a naplňovat podle skutečnosti.

Co nám projekt nabízí:

  • Zařazení aktivit jako průřezová témata do výuky.
  • Částečná finanční podpora při vytváření materiálů.
  • Služební cestu do jedné ze zahraničních škol pro jednoho z týmu.

Realizované aktivity:

V pátek dne 12. listopadu 2010 proběhla v rámci projektu evaluace žáků 7.  A a 7.  B. Žáci během dvou vyučovacích hodin diskutovali o odlišnostech různých kultur, hledali co je společné a co rozdílné pro stejně staré děti různých ras, diskutovali o pojmu rodina a seznámili se s pojmem fair trade a co je účelem tohoto alternativního způsobu obchodu.

Dne 14. 11. 2012 jsme mohli přivítat návštěvu až z Jižní Ameriky z Brazílie. Dvě lektorky za našimi žáky přijely z největšího města Brazílie za Sao Paula, ve kterém žije více než 10 milionů obyvatel, což je stejné množství, jako v celé České republice. Besedu vedly Madza s Priscilou se žáky 7. B v anglickém jazyce a 90 minut odpovídaly na všechny jejich dotazy o životě v Brazílii, ale i o životě v České republice. I sedmáci komunikovali v angličtině, a protože rodným jazykem Brazilců je portugalština, byla angličtina Madzy a Priscily pro naše žáky velmi srozumitelná. Co žáky například zajímalo? Kolik žáků je v Brazílii ve třídě, jestli nosí uniformy, jestli Madza navštívila Amazonský prales, jestli se zúčastnila tradičního karnevalu v Rio de Janeiru, nebo jestli se chystá navštívit v roce 2016 olympijské hry v Riu.

 

Fotodokumentace:

Užitečné odkazy:

Globální rozvojové vzdělávání Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) Společnost pro Fair Trade Daruj správně