Fakultní základní škola Olomouc

Den Země

"MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ" (THINK GLOBAL, ACT LOCAL)
  • Byl  připraven a realizován díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

  • Uskutečnil se dne 6. května 2011.

  • —Akce proběhla ve spolupráci žáků a pedagogů FZŠ Hálkova Olomouc a Sluňákova – CEA, Horka nad Moravou.

  • Žáci putovali po stanovištích představujících místa světa, která jsou spojena s některými globálními problémy. Na každém stanovišti strávili cca 30 minut.

  • —Pracovali s texty v angličtině a češtině, protože celý projekt byl propojen s účastí školy v mezinárodním projektu Comenius "EUROPE - CHANGES AND CHALLENGES" (viz jeho samostatné stránky).

  • Absolvovali praktické aktivity zaměřené na spolupráci. Více se o projekdu dozvíte ze závěrečné prezentace.

Cíle projektu:
  1. —budování pocitu globální zodpovědnosti u žáků,
  2. —zvýšení povědomí žáků o problematice trvale udržitelného rozvoje a klimatických změn,
  3. —motivace žáků k uplatňování konkrétních opatření pro zlepšení stavu životního prostředí v regionu.

 

Ukázka prezentace žáků:

prezentace

 

 

Fotodokumentace:

Fotografie o průběhu projektu je k vidění na nástěnkách v budově školy v 1. poschodí vpravo nebo na webu školy ve Fotogalerii.

Den Země 2011

Den Země 2011

Sdílení zkušeností z realizace Dne Země se školami Olomouckého kraje:

V rámci setkání Specializačního studia pro koordinátory EVVO Olomouckého kraje proběhl workshop na sdílení zkušeností. Jeho účastníci shlédli prezentaci o průběhu Dne Země na naší škole, některé aktivity si vyzkoušeli prakticky a získali CD obsahující manuál k přípravě a realizaci Dne Země.

workshop

Pracovní listy ke stažení:

PL 1: Pozdrav z vrcholku světa

PL 2: Kde třešně rozkvétají stále dřív - Skleníkové plyny

PL 3.1: Alpy - Evropská zimní sportoviště

PL 3.2: Alpy - Evropská zimní sportoviště

PL 7: Vzácná voda

PL 8: Smetiště světa

PL 10: Najdi někoho, kdo ...