Fakultní základní škola Olomouc

Spolupráce se SPŠS

Od září 2013 je naše škola zapojena do zajímavého projektu organizovaného pro nás Střední průmyslovou školou strojnickou, Olomouc.

Poslední akce: Exkurze 3. 2. 2015

V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji měli žáci naší školy možnost seznámit se s výrobou elektromotorů ve firmě SIEMENS Elektromotory, s.r.o. Ne náhodou se exkurze do výroby účastnili žáci 9. tříd, kteří se právě v těchto dnech rozhodují na jaký typ střední školy si podají přihlášku.

V rámci exkurze nás zaměstnanci firmy provedli všemi provozy výroby, takže jsme měli možnost sledovat výrobu elektromotoru od prvotního materiálu až po finální podobu výrobku. Ne všechny žáky samozřejmě zajímala technická data, ale kdo chtěl, mohl se na cokoliv zeptat. Viděli jsme, že práce v plně automatizovaném provozu není jednoduchá a mnohdy je velmi stereotypní. Vždy ale musí být pečlivá.

 

Na závěr pár výstižných anonymních názorů žáků:

„Exkurze do SIEMENS Mohelnice byla celkem zajímavá, jen jsem kvůli provoznímu hluku moc neslyšela výklad průvodce. Překvapilo mě, kolik firma zaměstnává lidí“.

„Mně se na exkurzi líbilo, jak nám zaměstnanci vysvětlovali, jak všechno funguje. Také se mi líbily troubící vozíky“.

„Na návštěvě SIEMENS se mi nejvíce líbilo vyrábění rotorů a statorů“.

„Líbilo se mi tam to prostředí a stroje. Nejlepší byly brýle a vesta“.

„Myslím, že to bylo zajímavě a dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí, především v oblasti fyziky“.

„Vše se mi líbilo – určitě je super věc mít přehled o tomto druhu zaměstnání. Pro lidi v mém věku užitečná zkušenost“.

„Mně se prohlídka nelíbila. Fyzika a elektromotory mě nezajímají. Pán, který nás provázel neříkal informace dost nahlas“.

 

 

 

Podrobné informace o celém projektu:

Podpora technického a přírodovědného vzdelávání v Olomouckém kraji - CZ. 1.07/1.1.0/44.0009

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Délka projektu je od 1. 9. 2013 do 30.6. 2015. Díky jeho realizaci si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

· Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání

· Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry

· Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání

· Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol

· Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno celkem 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku žáků základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Celkovým výstupem projektu pak bude zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných  pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo  trhu práce. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami. Odborníci z praxe/odborníci z vysokých škol a univerzit předají studentům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance/absolventy s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. Zároveň mohou svými zkušenostmi přispět k výuce tak, aby lépe reflektovala a pružněji reagovala na aktuální vývoj v dané oblasti a také potřeby zaměstnavatelů.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory.  Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Informace o kroužku Základy 3D modelování - ke stažení leták.

Fotodokumentace z hodin s našimi žáky 9. A třídy z 9. 1. 2014: