Fakultní základní škola Olomouc

Sdílení dobré praxe

 

Škola se zapojila do výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013975 Sdílení dobré praxe. Zaměřili jsme na profesní rozvoj pedagogických pracovníků, na sdílení zkušeností pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a využití ICT ve výuce. Díky zapojení do projektu bude působit ve škole od září 2019 po dobu 24 měsíců školní speciální pedagožka a zakoupili jsme 30 tabletů pro žáky do výuky.

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 632 852 Kč.