Fakultní základní škola Olomouc

Užitečná spolupráce

 

Škola se zapojila do výzvy 22 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jedná se o výzvu 22 – Šablony pro MŠ a ZŠ. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004005, nazvaný Užitečná spolupráce. Zaměřili jsme na profesní rozvoj pedagogických pracovníků, na vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Díky zapojení do projektu bude ve škole od února 2017 po dobu 24 měsíců působit školní psycholožka.

 

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 1 392 634 Kč.