Fakultní základní škola Olomouc

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče,

s blížícím se obdobím zápisů do 1. tříd ZŠ oznamujeme, že zápis do 1. tříd na naší škole proběhne v pátek 12. 4. 2019 od 13:30 do 18:00 hodin a v sobotu 13. 4. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.

Naši učitelé se během setkání s Vaším dítětem zaměří na jeho:

  • fyzickou zralost nutnou ke zvládnutí školní zátěže,
  • rozumovou zralost potřebnou ke zvládnutí požadavků nastavených ŠVP pro ZŠ,
  • sociální zralost nezbytnou pro pobyt ve třídě a zvládnutí sociálních vztahů s vyučujícími a dětmi,
  • emoční zralost potvrzující emoční stabilitu a schopnost kontrolovat a řídit své chování,
  • lateralitu potřebnou pro nácvik psaní a prostorovou orientaci.

V případě potřeby Vám doporučíme, jaké poradenské zařízení navštívit, nebo na jakou stránku Vašeho dítěte se zaměřit, aby bylo dobře připravené zvládnout nároky kladené na žáky první třídy.

V období po zápisu proběhnou setkání učitelů s budoucími prvňáčky, během kterých se hrami a různorodými činnostmi zaměříme na vytváření pozitivního vztahu ke škole a školní připravenost Vašich dětí na úspěšný start ve vzdělávání.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přejeme si, aby zápis do 1. třídy byl pro Vás a Vaše děti příjemným zážitkem.

Desatero pro rodiče

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří s možností nahlédnout do hodin bude 20. 3. 2019 od 8:55 do 10:45.Třídy s rozšířenou výukou předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. O vyšetření je nutné požádat nejpozději do 15. ledna 2019.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/