Fakultní základní škola Olomouc

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pátek 3. 4. 2020 od 13.30 do 18.00
sobota 4. 4. 2020 od 9.00 do 12.00

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 
(možnost nahlédnout do výuky na 1. stupni): 18. 3. 2020 od 8.55 do 10.45

S sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • v případě cizinců pas, povolení k pobytu a průkazku zdrav. pojištění

Vážení rodiče,

abychom zajistili hladký průběh zápisu do 1. třídminimalizovali dobu čekání, připravujeme pro Vás rezervační systém. Systém bude přístupný od 9. března 2020.

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na dodání potvrzení školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 školského zákona). O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2020.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad, se rovněž dostaví k zápisu.

Spádovost:

Na základě Vyhlášky č. 2/2017, o školských obvodech základních škol ze dne 13. 3. 2017 jsou vymezeny školské obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc v těchto ulicích:

Babíčkova, Božetěchova, Boční, Borůvková, Brusinková, Fibichova, Hálkova, Holická, Jahodová, Jungmannova, Kanadská, Kolumbova, Malinová, Nálevkova, Ostružinová, Pittsburská, Přichystalova, Reaganova, Ručilova, Rybářská, Rybízová, Smetanova, Sudova, Šantova, Šípková, Šlechtitelů, Štursova, Technologická, Tovární, U Městského dvora, Vejdovského, Vikingská, Wittgensteinova.


Kritéria přijímaní žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Kritéria ke stažení

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem - ke stažení

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče - ke stažení

Je to dokument MŠMT určený rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

 

Třída s rozšířenou výukou předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. O vyšetření je nutné požádat nejpozději do 31. prosince 2019.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/