Fakultní základní škola Olomouc

Budoucí prvňáčci

Třída s rozšířenou výukou předmětů

V případě zájmu o zařazení dítěte do 1. třídy s rozšířenou výukou předmětů je nutná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. O vyšetření je nutné požádat nejpozději do
31. prosince 2019.

Prosím kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu v Olomouci, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc.

Vyšetření mimořádného nadání v poradně urychlíte vyplněním on-line dotazníku:
http://ppp-olomouc.cz/zadost/objednavky-ppp-olomouc/

Do okénka Důvod žádosti prosím uveďte diagnostiku nadání pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou předmětů – Mgr. Petra Mezuláníková, Mgr. Božena Kučková.