Fakultní základní škola Olomouc

Přestup žáka do 6. ročníku

V současné době jsou budoucí 6. třídy naplněny, o konečném počtu volných míst rozhodnou výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

Žádosti o přestup žáka do 6. třídy budou přijímány až po skončení přijímacích zkoušek na SŠ. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Dříve došlé žádosti budou zamítnuty. O přestupu rozhoduje ředitelka školy a není na to právní nárok.