Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice FibichovaPřestup žáka do 6. ročníku

V současné době jsou budoucí 6. třídy naplněny, o konečném počtu volných míst rozhodnou výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia a skončení přijímacího řízení na SŠ.

Žádosti o přestup žáka do 6. třídy budou přijímány ve dnech 24. 6. 2020 a 25. 6. 2020. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přijetí losování. Žádosti o přestup posílejte výhradně na e-mailovou adresu: martina.kristkova@zshalkova.cz.

Dříve došlé žádosti budou zamítnuty. O přestupu rozhoduje ředitelka školy a není na to právní nárok.

Kritéria pro povolení přestupu:

Počet bodů
Žáci ze spádového obvodu losem 5 bodů
Žáci z nespádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence losem 4 body
Žáci z nespádového obvodu s trvalým pobytem v Olomouci losem 2 body
Žáci z nespádového obvodu z jiné obce losem 1 bod

Žádost o povolení přestupu žáka do 6. třídy ke stažení