Fakultní základní škola Olomouc

Přestup žáka

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku na školní rok 2020/2021 budou přijímány od 4. 5. 2020.

Dříve došlé žádosti budou zamítnuty. O přestupu rozhoduje ředitelka školy a není na to právní nárok.