Fakultní základní škola Olomouc

Logo naší školy

Jídelníček

Výdej obědů první den nepřítomnosti žáka
od 11.30 do 12.00
Vchod do školní výdejny
z ulice FibichovaŠkolní poradenské pracoviště

Stránky s informacemi a kontakty na naše poradenské pracoviště