Workshop s německou autorkou

ZUKUNFT = BUDOUCNOST 

Na konci května 2022 navštívila pod záštitou Goethe Institutu naši školu německá spisovatelka a ilustrátorka Patricia Thoma, která žákům představila svou knihu „Unsere Zukunft träumen“ – Vysnít si naši budoucnost. 

Děti měly možnost zúčastnit se tříhodinového workshopu, na kterém se společně s berlínskou umělkyní zamýšlely nad budoucností a ve skupinkách tvořily inovativní projekty, které by mohly naši budoucnost udržitelně obohatit. A to vše v němčině! 

Další fotodokumentace

22 06 27 Zukunft