Odpadkiáda

Celoškolní projekt o tom, proč a jak třídit a snižovat množství odpadu.

Když jsme se dozvěděli o projektovém vyučování, které vypsal Sluňákov, velmi nás to zaujalo a rozhodli jsme se s třídou 8. B zapojit.

Přemýšleli jsme o tom, jak co nejvíce snížit množství směsného odpadu ve škole a upozornit na důležitost třídění. A tak vznikl nápad na uspořádání celoškolní soutěže.

Nejdříve si každý z 8. B vylosoval třídu, o kterou se bude v průběhu soutěže starat. Jeden týden jsme po skončení vyučování v jednotlivých třídách nenápadně kontrolovali a zapisovali množství směsného odpadu, aniž by o tom v ostatních třídách žáci věděli. Po Velikonocích jsme navštívili své třídy, představili soutěž a zdůraznili pomocí vytvořených plakátů důležitost třídění a snižování odpadu. Celý týden jsme pak opět měřili a zapisovali množství směsného odpadu. Ocenili jsme první tři třídy, kterým se podařilo nejvíce snížit množství směsného odpadu mezi prvním a druhým sledovaným týdnem. Výsledky jsme vyhlásili školním rozhlasem. Sladkou odměnou vítězným třídám byly čokoládové dorty s ovocem, které jsme upekli v kuchyňce školy. Jeden dort jsme na zkoušku upekly i naší třídě a chutnal výborně. Ostatní zapojené třídy získaly účastnický list, který jsme společně s diplomy navrhli v hodinách informatiky.
Celý projekt, který probíhal od začátku dubna do konce května, jsme zdokumentovali a poster zavezli do Sluňákova. V průběhu června jsme se dozvěděli, že se nám s naším projektem podařilo uspět a získat pět tisíc korun. Měli jsme obrovskou radost a nyní zvažujeme, jak s výhrou naložíme.
Žáci 8. B
(více fotografií o projektu ve Fotogalerii)

22 06 30 odpadkiada slunakov