Organizace výuky od 25. 1. 2021

Dle informace pana ministra Roberta Plagy budou školy od pondělí 25. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako tento týden. To znamená, že do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků. Organizace pobytu ve škole zůstává stejná. Ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce.