Ředitelské volno

Ředitelka školy oznamuje, že podle § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2004 v platném znění, vyhlašuje se souhlasem zřizovatele na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno.

V době ředitelského volna nebude zajištěn provoz ve školní družině ani ve školní jídelně.