BOFFIN

Dne 13. prosince 2023 se naše třída 9. A věnovala v hodině fyziky sestavení elektrických obvodů se stavebnicí BOFFIN s cílem vytvořit projekt FM rádia.

Úkol byl tedy v postavení obvodu podle daného projektu stavebnice s následným naladěním Rádia Impuls. Ti žáci, kterým se úkol podařil splnit, dostali od pana učitele odpovídající známku. Práce ve skupince dvou až tří žáků měla se sestavením projektu větší či menší problémy, ale za pomocí vyučujícího to všechny skupiny zvládly v daném časovém limitu.

Všichni žáci si danou práci užili a všem se tato forma výuky velice líbila. V průběhu výuky nás přišla navštívit paní ředitelka a i od ní jsme dostali všichni ústní pochvalu.

Daniel Vít Zajíček, 9. A

23 12 13 boffin 01
23 12 13 boffin 02
23 12 13 boffin 03