Otevřená fakulta

8. 11. 2021 absolvovala třída 5. B informativní a zážitkový program na téma zdravověda v rámci spolupráce s PdF UP.


Den s názvem Otevřená fakulta nabídl žákům naší školy besedu se studenty s praxí záchranářů v terénu, v nemocnicích či jako kontaktní pracovník v telefonní aplikaci Záchranka. 
Fotodokumentace
Žáci se během dne seznámili se zásadami první pomoci. Získali povědomí o aplikaci Záchranka, jejích možnostech a výhodách, dobrovolníci si vyzkoušeli zkušební hovor v rámci aplikace. Vyzkoušeli si první pomoc na figurínách, obvazovali naaranžované rány svým spolužákům. Učili se správnému postupu dezinfekce rukou a ověřovali její účinnost pod lampou. Více ale sami žáci:

Oliver Zaoral
Dnes jsme byli na Univerzitě Palackého. Učili jsem se první pomoc. Také jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce a ukázali jsme si, jak správně zastavit krvácení. Ale ze všeho nejlepší bylo, že nám udělali falešnou ránu. Taky jsme zavolali na linku 155 a někteří mohli mluvit se zaměstnancem, prostě první pomoc.

Barbora Petrová
Dnes jsme byli v pedagogické fakultě. Téma bylo zdraví. Vyzkoušeli jsme si masáž srdce a ošetřování ran. Nejlepší zážitek byl dezinfikování rukou, které jsme pak dali do modře svítící krabice, a zjistili jsme, jestli je máme celé vydezinfikované. Moc se mi tam líbilo.

Natálie Růčková
Sešli jsme se na pedagogické fakultě. Učili jsme se, jak správně vykonat první pomoc. Zkoušeli jsme si, jak dokonale vydezinfikovat ruce a jak ošetřit poranění. Bavilo mě resuscitovat a ukázky první pomoci v jednotlivých situacích.

Jan Olecký

Byli jsme na exkurzi v pedagogické fakultě. Téma bylo první pomoc a aplikace Záchranka. Skoro všichni jsme si vyzkoušeli: resuscitaci, umělý elektrický výboj na figuríně, obvazovali jsme umělé rány, které jsme si mohli nechat nalíčit. Zkušebně jsme volali přes aplikaci Záchranka a zjistili jsme, jak dobře si myjeme ruce. Nejvíce se mi líbilo, když jsem si mohl udělat umělou ránu a pak ji obvázat.