Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

Informace o termínech a místu vydávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků:

středa 9. února – 14.15 až 16.00
čtvrtek 10. února  14.15 až 16.00
úterý 15. února  8. 45 až 9. 45
Vydávání bude probíhat v jídelně školy - tedy vstupujte do školy bočním vchodem u tělocvičny přes hřiště.

Oba dokumenty budu vydávat proti podpisu zákonným zástupcům žáka. Připomínám, že přihlášku musíte doručit na vybranou SŠ nejpozději do 1. března.

Zápisový lístek potvrzuje úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole - tedy na základě přijetí na SŠ se odevzdává příslušné střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí žáka. 

PhDr. Libuše Lipenská, výchovná poradkyně