Vyjádření solidarity

Připojujeme se k výrazům solidarity s lidem Ukrajiny a soucítíme s oběťmi ruské agrese. Podporujeme mírové soužití všech národů a právo na jejich svobodu.