Zápis do 1. ročníku

 

Zápis k povinné školní docházce do naší školy se bude konat:

v pátek 8. 4. 2022 od 13:30 do 18:00 hodin,

v sobotu 9. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis je určen pro všechny děti, které k datu 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku, a pro děti po odkladu.

 
PŘED ZÁPISEM:

Vyplňte prosím přihlášku k zápisu v  on-line formuláři, který bude zpřístupněn v době od 1. 4. 2022 do 7. 4. 2022 na odkazu: 
22 03 22 zapis banner
Vyplněná přihláška k zápisu bude sloužit jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Žádost si vytiskněte, podepište a přineste k zápisu. Pokud nemáte možnost si žádost online vyplnit nebo vytisknout, pomůžeme Vám s vyplnění při samotném zápisu ve škole.

Abychom zajistili hladký průběh zápisu do 1. tříd a minimalizovali dobu čekání, připravili jsme pro Vás rezervační systémCelkem bude otevřeno 6 učeben, do 5 z nich se můžete předem zarezervovat. Tyto třídy jsou označeny A, B, C, D, E. Třída E je určena pro děti, které již byly v PPP vybrané do třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Vyberte si datum a čas zápisu a zarezervujte si tento termín. Vyplňte požadované údaje a na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení rezervace. Zbývající třída F bude připravena pro rodiče, kteří možnost rezervace nevyužijí.

Odkaz na rezervační systém od 1. 4. 2022 do 7. 4. 2022:  
https://zshalkova.reenio.cz/cs/

Čas zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte, přijímat žáky budeme podle kritérií – viz KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ dole.

ZÁPIS:

K zápisu si prosím přineste:

  • občanský průkaz;
  • rodný list dítěte;
  • pokud to bude možné, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz výše);
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v roce 2021 vydáno.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu povinné školní docházky:

  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2022.

Důležité dokumenty:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

SPÁDOVÉ OBVODY

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

ŽÁDOST O ODKLAD

DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ