Přijatí žáci do 1. ročníku

Zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd – seznam žáků, kteří byli přijati pro školní rok 2022/2023.
Umožnění nahlédnutí do spisu