Přestup žáka do 6. ročníku

Pro školní rok 2022/2023.

Nové žáky do budoucích šestých tříd budeme přijímat pouze v případě uvolnění míst po přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia.

Podmínkou přijetí do tříd s rozšířenou výukou jazyků je úspěšné zvládnutí testu z angličtiny (rozsah učebnice Project 1). V případě vyššího zájmu budeme žáky přijímat podle výsledků testu. Termín konání testu zveřejníme v polovině května 2022.