Systémová podpora nadání na březen

Přinášíme březnovou nabídku systémové podpory nadání s online odkazy a náměty k dalšímu seberozvoji pro žáky. Nepřehlédněte akce spojené s měsícem knihy – také se těšíte na další školní knižní šifru?

Uzavření školy

Od 1. března 2021 bude škola uzavřena pro všechny ročníky ZŠ, tzn. i 1. a 2. třídy přejdou na distanční výuku. Třídní učitelé zašlou rodičům našich nejmladších žáků pokyny k distanční výuce včetně rozvrhu online hodin.

Vydávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků

Všechny dokumenty budou vydávány proti podpisu v prostorách školní jídelny, kam bude umožněn vstup pouze boční branou z ulice Jungmannova přes školní hřiště. S sebou k převzetí přihlášek i zápisových lístků si přineste pevnou složku a také vlastní propisku na podpisy. Vzhledem k současné situaci musí být v první řadě zachována nezbytná pravidla pro vstup do školy – roušky, desinfekce, 2m rozestupy. U vstupu bude umístěna desinfekce. Pro dokumenty se mohou dostavit zákonní zástupci nebo i žáci naší školy.

Termíny vydávání:

  • úterý 16. února – 13:30 až 16:00
  • středa 17. února – 9:00 až 9:45 a 15:00 až 16:00
  • čtvrtek 18. února – 13:30 až 14:30

Upravený dodatek školního řádu

V pondělí 15. února vejde v platnost Upravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem, který již byl projednán a schválen pedagogickou i školskou radou naší školy. Reflektuje poslední období výuky na dálku a upravuje některé její aspekty.

pdfUpravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem

Žáci budou o změnách informováni v nejbližší třídnické hodině.

Organizace výuky po jarních prázdninách

Od pondělí 15. února 2021 nedochází k žádné změně v organizaci výuky, tzn. žáci 3. až 9. ročníků pokračují v distanční výuce a prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročnících.

Systémová podpora nadání - únor 2021

Únorová nabídka systémové podpory nadání s online odkazy a náměty k dalšímu seberozvoji pro žáky.

Organizace výuky od 1. 2. 2021

Od pondělí 1. února 2021 pokračují žáci 3. až 9. ročníků v distanční výuce. Prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročnících.

Fotografie ze školní družiny

V naší školní Google galerii najdete spoustu fotografií krásných výtvorů, které vyrobily děti ze školní družiny.

  • Zimní tvoření
  • Vánoční dílničky

Podrobnosti, popis a odkazy si projděte na stránce Školní družina.

Organizace výuky od 25. 1. 2021

Dle informace pana ministra Roberta Plagy budou školy od pondělí 25. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako tento týden. To znamená, že do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků. Organizace pobytu ve škole zůstává stejná. Ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce.

Systémová podpora nadání - leden 2021

Hlásí se lednová systémová podpora nadání s online odkazy a náměty pro žáky.

Organizace výuky od 11. 1. 2021

Dle informace pana ministra Roberta Plagy na svém Twitteru budou školy do pátku 22. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako tento týden. To znamená, že do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků. Organizace pobytu ve škole zůstává stejná. Ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce.