Úřední deska

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace SMOl na další období.

Schválený rozpočet PO – školy zřizované SMOl na rok 2022

Informace pro zájemce o umístění dítěte do třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů ve školním roce 2022/2023.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021

Důležitá upozornění pro rodiče i žáky (vyžadované dle školního řádu)

Schválený rozpočet na školní rok 2020/2021 a Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO - školy zřizované SMOl na roky 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019