Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce do naší školy se bude konat:
v pondělí 3. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin,
v úterý 4. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápis je určen pro všechny děti, které k datu 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, a pro děti po odkladu.

PŘED ZÁPISEM:

Vyplňte prosím přihlášku k zápisu on-line formuláři, který bude zpřístupněn v době od 27. 3. 2023 do 30. 3. 2023. Vyplněná přihláška k zápisu bude sloužit jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Žádost si vytiskněte, podepište a přineste k zápisu. Pokud nemáte možnost si žádost online vyplnit nebo vytisknout, pomůžeme Vám s vyplnění při samotném zápisu ve škole.
23 03 23 zapisy online 02Abychom zajistili hladký průběh zápisu do 1. tříd a minimalizovali dobu čekání, připravíme pro Vás rezervační systém, který bude zpřístupněn také od 27. 3. 2023. Celkem bude otevřeno 6 učeben, do 5 z nich se můžete předem zarezervovat. Tyto třídy jsou označeny A, B, C, D, E. Vyberte si datum a čas zápisu a zarezervujte si tento termín. Vyplňte požadované údaje a na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení rezervace. Zbývající třída F bude připravena pro rodiče, kteří možnost rezervace nevyužijí.
Čas zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte, přijímat žáky budeme podle kritérií – viz KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ dole.
reenio logo 01ZÁPIS:

K zápisu si prosím přineste:

  • občanský průkaz;
  • rodný list dítěte;
  • pokud to bude možné, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz výše);
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v roce 2022 vydáno.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu povinné školní docházky:

  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2023.