Další fotodokumentace k tradičnímu školnímu adventnímu programu v prosinci 2019.

Vánoční jarmark 2019
Vánoční jarmark 2019