eTwinning

Naše škola se opakovaně zapojuje do projektů v rámci eTwinningu. Ve 4. A právě dokončujeme eTwinningový projekt Games on the Road.

Podpora školní úspěšnosti

Škola se zapojila do výzvy č. 02_20_080 Šablony III v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020039 Podpora školní úspěšnosti.

Realizujeme tyto aktivity:

  • personální podpora ZŠ – školní speciální pedagog,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • využití ICT ve vzdělávání,
  • projektový den ve výuce.

Díky zapojení do projektu bude působit ve škole od 1. září 2021 do 30. června 2023 školní speciální pedagožka a zakoupili jsme dalších 10 tabletů pro žáky do výuky. Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 980 738 Kč.

Sdílení dobré praxe

Škola se zapojila do výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013975 Sdílení dobré praxe.Zaměřili jsme se na:

  • profesní rozvoj pedagogických pracovníků,
  • sdílení zkušeností pedagogů,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • a využití ICT ve výuce.

Díky zapojení do projektu působila ve škole od září 2019 po dobu 24 měsíců školní speciální pedagožka a zakoupili jsme 30 tabletů pro žáky do výuky. Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 1 632 852 Kč.

21 09 27 Sdileni dobre praxe logo