Sdílení dobré praxe

Škola se zapojila do výzvy č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013975 Sdílení dobré praxe.Zaměřili jsme se na:

  • profesní rozvoj pedagogických pracovníků,
  • sdílení zkušeností pedagogů,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • a využití ICT ve výuce.

Díky zapojení do projektu působila ve škole od září 2019 po dobu 24 měsíců školní speciální pedagožka a zakoupili jsme 30 tabletů pro žáky do výuky. Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 1 632 852 Kč.

21 09 27 Sdileni dobre praxe logo