Podpora školní úspěšnosti

Škola se zapojila do výzvy č. 02_20_080 Šablony III v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zpracovali jsme projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020039 Podpora školní úspěšnosti.

Realizujeme tyto aktivity:

  • personální podpora ZŠ – školní speciální pedagog,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • využití ICT ve vzdělávání,
  • projektový den ve výuce.

Díky zapojení do projektu bude působit ve škole od 1. září 2021 do 30. června 2023 školní speciální pedagožka a zakoupili jsme dalších 10 tabletů pro žáky do výuky. Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 980 738 Kč.