Informace o škole

Naše škola, plným názvem Fakultní základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Hálkova 4, je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků a na práci s mimořádně nadanými dětmi. Cizí jazyk – angličtinu mají žáci od 1. ročníku a od už 6. ročníku přibírají francouzštinu nebo němčinu jako druhý cizí jazyk s posílenou hodinovou dotací. Výuka mimořádně nadaných dětí  probíhá odděleně i integrovaně; speciální třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů jsou ve všech ročnících na 1. stupni.

Název: Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. – radnice, 779 11 Olomouc
Adresa školy: Hálkova 335/4,779 00 Olomouc
GPS: 49.590117, 17.274026
Telefon: +420 585 519 145
E-mail: zshalkova@zshalkova.cz
Web: www.zshalkova.cz

Identifikační údaje:

IČO: 70631026
Datová schránka: 46tkkb6
IZO:  102 308 675
REDIZO: 600140181

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Anna Zlámalová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Soňa Pitnerová

Školská rada:

Za rodičovskou veřejnost: Mgr. Petra Ambrosová
  Mgr. Petra Romanovská
Za pedagogické pracovníky: PhDr. Libuše Lipenská
  Mgr. Romana Navrátilová
Zástupci zřizovatele: doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.
  prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.