Recitační soutěž 2020/21

1. března 2021 od 12:30 proběhlo v online prostředí komunikační platformy Teams na 1. stupni naší ZŠ školní kolo recitační soutěže. 

Nominováni byli za každou třídu prvního stupně dva žáci, které jejich spolužáci a učitelé vybrali jako postupující z třídních kol. Ve školním kole se tak sešla velmi pestrá přehlídka recitátorů i textů.

Porota soutěže ve složení Michaela Vozáková, Daniela Vrajová, Dagmar Bílíková a Lenka Baše se vyjádřila, že úroveň školního kola recitační soutěže se každým rokem zvyšuje. Je potěšující, že žáci si vybírají nejen kvalitnější texty, ale celkově jsou v přípravě svědomitější a jejich výsledný projev je díky tomu profesionálnější. Potěšujícím zjištěním se stal i fakt, že díky online prostředí mohli být pomyslným publikem nejen spolužáci a učitelé, ale také rodiče. 

V první kategorii soutěžili žáci třetích ročníků. Někteří aktéři zvolili ke své recitaci i příhodný kostým, jiní naopak využili příležitosti a v rámci nevšední události oprášili ze skříně sváteční oblečení. Pomyslné stupně vítězů obsadily tři dívky:

  • 1. místo – Sofie Kaucká (3. C)
  • 2. místo – Esther Kubesová (3. A)
  • 3. místo – Eva Elizabeth Štěrbová (3. C)

V druhé kategorii soutěžili žáci ze čtvrtých a pátých ročníků. I když mezi dvanácti účastníky tvořili převahu chlapci, na "bednu" nakonec vystoupaly pouze dívky:

  • 1. místo – Eliška Freharová (4. C)
  • 2. místo – Frida Neusar (4. A)
  • 3. místo – Dana Saskia Štěrbová (5. C)

Recitační soutěž