Zeměpisné soutěže

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Kategorie A – 6. třídy:

  1. místo Klára Valentová 6. B
  2. místo Anna Martináková 6. A
  3. místo Emma Pospíšilová 6. B

Kategorie B – 7. třídy:

  1. místo Christina Dostálová 7. B
  2. místo Tomáš Kobylík 7. A
  3. místo Matylda Neusar 7. B

Kategorie C – 8. a 9. třídy:

  1. místo Vojtěch Klobučník 9. A
  2. místo Kateřina Schejbalová 9. B
  3. místo Radim Štěpánek 9. A

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Kategorie A – 6. třída:
19. místo Valentová Klára 6. B
48. místo Martináková Anna 6. A
50. místo Pospíšilová Emma 6. B

Kategorie B – 7. třída:
9. místo Dostálová Christina 7. B – Úspěšný řešitel
12. místo Kobylík Tomáš 7. A – Úspěšný řešitel
24. místo Kuča Michal 7. B – Úspěšný řešitel

Kategorie B – 8.+ 9. třída:
8. místo Klobučník Vojtěch 9. A – Úspěšný řešitel
12. místo Schejbalová Kateřina 9. B – Úspěšný řešitel
34. místo Štěpánek Radim 9. A – Úspěšný řešitel