Originální posezení z palet

Firma HERUS nám dodala jako sponzorský dar dřevěné palety. Žáci je využili na vytvoření posezení do třídy a na chodbu. Palety si obrousili a připravili a hotové posezení jim sloužípři odpočinkových aktivitách. Firmě patří velký dík, protože již dříve nám bezplatně dodala palety do klubovny a na výrobu venkovní lavičky.

Fotogalerie

23 03 23 palety1