Školní řády

Upravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem platný od 15. 2. 2021

Školní řád FZŠ Hálkova platný od 9. 9. 2019

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny platný od 1. 9. 2019