Vzdělávání, spolupráce a inovace

Škola se zapojila do výzvy č.02_22_002 Šablony pro ZŠ v Operačním programu Jan Amos Komenský. Zpracovali jsme projekt CZ.02.02.XX/00/22_002/0006824 Vzdělávání, spolupráce a inovace.

Realizujeme tyto aktivity:

  • školní psycholog
  • profesní rozvoj pracovníků ve školství

  • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD

  • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 3 244 407 Kč. Projekt budeme realizovat od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.
23 10 23 projekt jak