Závěrečné práce

Závěrečné práce žáků 9. tříd jsou dlouhodobě součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění před svými spolužáky.
Termíny:
do 20. března 2023 – zadání tématu
do 5. květen 2023 – termín 1. povinné konzultace s vedoucím práce
do 2. června 2023 – termín 2. povinné konzultace s vedoucím práce
21. června 2023 – uzávěrka pro odeslání elektronické verze závěrečné práce
22. června 2023 – uzávěrka pro odeslání powerpointové prezentace
27. června 2023 – prezentace závěrečných prací v tělocvičně a ocenění nejlepších žáků
Materiály:
Dopis rodičům a žákům k závěrečným pracem
Kritéria pro hodnocení závěrečných prací 
Nabízená témata závěrečných prací 2023