Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na schůzku, která se uskuteční v pondělí 6. 6. 2022 v 16.15 ve školní jídelně. 

Schůzka pro rodiče dětí přijatých do třídy s rozšířenou výukou předmětů se uskuteční v pondělí 6. 6. 2022 v 15.45 h ve třídě 7. B (1. patro naproti schodišti).

Na schůzce Vám představíme paní učitelky v budoucích 1. třídách, které Vám podají informace o pomůckách pro první třídu, o školní družině, organizaci prvního týdne školy a o stravování. Na setkání s Vámi se těší vedení školy a budoucí paní učitelky prvňáčků.