Školní parlament – 2. 5.

Dnes jsme se sešli opět po měsíci. Naplánovali jsme návštěvu členů školního parlamentu v roli diváků na Dětské konferenci, která se bude konat 13. května.

Školní parlament – 11. 4.

Na dnešním 10. zasedání školního parlamentu jsme přivítali paní ředitelku. Přišla nás informovat o postupu prací na zabudování dalších skříněk do šaten pro 4. a 5. ročníky. Od příštího školního roku by už mohly čtvrťákům a páťákům sloužit.

Školní parlament – 14. 3.

14. 3. proběhlo zasedání školního parlamentu. Hlavním bodem bylo prezentování odhlasovaných znělek/písniček za jednotlivé třídy, které by mohly v budoucnu nahradit zvonění na hodinu.

Školní parlament – 8. 2.

Dne 8. 2. 2024 se sešel již klasicky školní parlament, aby probral dřívější a vznesl nové body, kterými chtějí žáci jednotlivých tříd zlepšovat prostředí školy.

Školní parlament – 4. 1.

První čtvrtek v novém kalendářním roce proběhlo další pravidelné setkání našeho parlamentu. Začátkem byla zavedena hned dvě nová pravidla pro členy parlamentu.

Školní parlament – 7. 12.

7. 12. 2024 proběhlo pravidelné setkání školního parlamentu. Vedoucí parlamentu odprezentovali ostatním členům společně s p. učitelem Svobodou nově načerpané nápady ze ZŠ Svatoplukova na zavedení herních a interaktivních prvků na naše chodby.

Školní parlament – návštěva ZŠ Svatoplukova

Dne 13. 11. 2023 navštívili členové našeho školního parlamentu ZŠ Svatoplukova. Návštěva sloužila k inspiraci pro zavedení inovativních a herních míst do prostředí chodeb naší školy.

Školní parlament – úvod

Ve školním roce 2023/2024 se školní parlament schází pod novým vedením. Jeho předsedou je Vojtěch Hradil z 6. A, místopředsedou Štěpán Lýsek z 5. C, mluvčími jsou Anna Zavadilová z 3. C a Tereza Dohnalová z 4. C, a zapisovateli jsou Marek Barshatskyi z 6. A a Ema Teššeny z 8. A. Parlament zastřešují učitelé Libuše Lipenská a Jakub Svoboda spolu se školní psycholožkou Lucií Slovákovou.

Schůze parlamentu se koná každý první čtvrtek v měsíci a dále podle potřeby k projednání předložených návrhů. Zástupci jednotlivých tříd přicházejí s návrhy, buď svými nebo za svou třídu, a společně se snaží vytvářet příjemnější prostředí ve škole, plánovat akce a soutěže a zapojit se nad rámec běžné školní docházky.